Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Για την βαθμολόγηση των Θεωρητικών μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις, Αιμιλία Καραλή, εκπαιδευτικός, δ.φ. ΕΚΠΑ, συγγραφέαςΚαι να ’μαστε πάλι εδώ για άλλη μια χρονιά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων να τρίβουμε τα μάτια μας με την βαθμολόγηση των μαθημάτων που σχετίζονται με την νεοελληνική γλώσσα και ειδικότερα τα μαθήματα της Θεωρητικής Κατεύθυνσης: αναβαθμολογήσεις στα μαθήματα της νεοελληνικής γλώσσας και κυρίως της λογοτεχνίας κατεύθυνσης που φτάνουν σε ποσοστά πάνω από 20%. Αναβαθμολογήσεις στα αρχαία, λατινικά, ιστορία που ξεπερνούν το 15%.

Κοιτάζοντας τις αναλυτικές βαθμολογίες στα αποκόμματα των τετραδίων των μαθητών αντιμετωπίζεις τον απόλυτο παραλογισμό. Ο ένας διορθωτής βαθμολογεί περίληψη με 24/25 και ο άλλος την ίδια με 12/25· σε άλλο γραπτό η ανάπτυξη παραγράφου με 9/10 από τον πρώτο και με 5/10 από τον δεύτερο· στην παραγωγή κειμένου ο πρώτος αξιολογεί το κείμενο με 40/40 και ο δεύτερος με 20/40. Στην μετάφραση του αρχαίου κειμένου ο ένας βαθμολογητής βάζει 18/20 και ο δεύτερος 12/20. Στην λογοτεχνία θεωρητικής κατεύθυνσης την ίδια ερώτηση ο πρώτος την βαθμολογεί με 7/20, ο δεύτερος με 17/20  (η ερώτηση ζητούσε να εντοπιστούν 4 σχήματα λόγου στο κείμενο)· το παράλληλο κείμενο βαθμολογείται από τον πρώτο με 13/20 και από τον δεύτερο με 20/20. Στην Ιστορία επαναλαμβάνονται βαθμολογίες με 10 μόρια διαφορά. Το ίδιο στα Αρχαία αλλά και στα Λατινικά (τόσο όσο για να αποφευχθούν οι αναβαθμολογήσεις). Θα μπορούσα να συνεχίσω επ’ άπειρον τα παραδείγματα.